Bruksanvisning

Ventilation och skyddsutrustning:


Normal allmän ventilation är tillräcklig. God luftcirkulation underlättar torkning av tryck och hjälper dessutom till att kontrollera luftfuktigheten i trycklokalen. Använd gärna handskar eller vattenresistent skyddskräm på händerna under arbetets gång, liksom vid arbete med alla typer av färger.

Tryckning

Ramen justeras med ett släpp som är något större än vid tryckning av lösningsmedelsbaserade färger. Före tryckningen ska dukytan mättas med vatten. Använd gärna en sprutflaska och duscha hela dukytan. Torka sedan av ytan med ett papper eller en trasa. Häll på färgen och gör ett fyllnadsdrag. Tryck därefter 3-5 provtryck på däckelpapper så att överskottsfuktigheten i tryckytan försvinner.

Använd en något långsammare rakelföring än vid tryck med lösningsmedelsbaserade färger. En för hastig rakelföring kan resultera i dålig utfyllnad av papperets gräng. Detta beror på att den vattenbaserade färgen på grund av sin uppbyggnad har ett visst ytspänningsmotstånd.

Torkning

Färgen är långsamt torkande och problem med intorkning bör normalt sett inte uppstå. Tryckhastigheten behöver inte överstiga ett tryck per minut. Om färgen börjar torka in i duken kan den lösas upp genom att duken duschas med vatten från en sprutflaska. Tryck sedan 3-5 provtryck tills bilden syns klart igen.

Skrapa ut ett lager färg över tryckytan i samband med längre tryckuppehåll. Det håller schablonen öppen och löser dessutom upp färg som eventuellt avsatts på duken. Det sistnämnda är ett vanligt problem för alla vattenbaserade färger, men på grund av sin långa torktid är denna egenhet minimal hos våra färger. 

Produktinformation

Bruksanvisning

Verktyg & Material

Kundutlåtanden

Beställning & Priser

Information in English