Papper, raklar, schabloner och förtunning.

Produktinformation

Bruksanvisning

Verktyg & Material

Kundutlåtanden

Beställning & Priser

Information in English

Papper

Vattnet i färgen gör att pappersfibrerna sväller. Bucklingstendensen vid tryckning med Vattenbaserad screentrycksfärg för konstnärsbruk, är jämförbar med den vid tryckning med lösningsmedelsbaserade färger, dvs oftast blir det ingen bestående buckling.
De nytryckta bladen lämnas i torkstället och återtar, när de torkat normalt sin plana ursprungsform. Kvarstående buckling av papperet kan förekomma i samband med större sammanhängande tryckytor. I detta fall följer bucklingen i stort sett samma mönster som gäller för lösningsmedelsbaserad färg, dvs papperets baksida rör sig självständigt gentemot papperets tryckta framsida.
Liksom med lösningsmedelsbaserade färger bör papper med ytvikt under 150 g provtryckas. Österländskt långfibrigt papper med ytvikter ner till 30 g kan däremot som regel användas utan problem.


Yta och torkning

Den tryckta ytan blir sidenmatt. Färgen lägger sig följsamt över papperets fibrer och framhäver papperets karaktär, till skillnad från andra färger som bildar en plastliknande hinna över papperet. Färgen är lufttorkande. Vid normal luftfuktighet är färgen övertryckningsbar efter ca 1 timme.


Duk och rakelgummi

Monofil polyesterduk, 70-120 T. Rakelgummi medium 70º Shore eller hårdare för normaltryck på papper. Ojämna tryckytor kan kräva en viss anpassning av såväl duktjocklek som rakelhårdhet.
Schabloner och förtunning
Vattenresistenta schabloner, direkta eller indirekta. OBS: Schabloner och schablonborttagningsmedel kan reta slemhinnor och hud. Följ skyddsföreskrifterna!
Färgen behöver normalt inte spädas. Återanvänd färg eller färg som har tjocknat kan spädas med lite vatten.