Produktinformation

Färgen har redan från början hög pigmenthalt, vilket innebär att tinters i färgförstärkande syfte sällan behöver användas. Detta gör även att färgen är mycket dryg.

Färgen är långsamtorkande och avsedd för handtryck, men kan även användas i automatiska maskiner. Färgen har mild lukt och är skonsam mot såväl sin användare som natur. Tack vare detta är den väl lämpad att nyttja i undervisningssyfte, i lokaler där normal ventilation föreligger.

Biraths Färgmakeri AB garanterar färgens hållbarhet i sex månader efter försäljningsdatum, vid förvaring i normal rumstemperatur. Vid lagring i svalt men frostfritt utrymme håller den sig vanligtvis i minst ett till två år.

Färgskala: Screentrycksfärg levereras för närvarande i tre transparenta kulörer, gul, magenta och blå, vilka kan blandas till ett i det närmaste oändligt antal nyanser. Dessutom finns både vit och svart färg som är täckande (opak), samt i en transparent massa.

Den vita färgen har extra hög pigmenthalt för maximal täckning. Genom tillsats av transparentmassa kan den vita kulören göras mindre täckande.

Som komplement till sortimentet finns även färgkoncentrat i karminrött, samt silverpasta.

Vattenbaserad screentrycksfärg för konstnärsbruk är inte blandbar med andra screentrycksfärger. Den kan övertryckas med vattenbaserad övertryckslack eller UV-lack.

"Sedan 1992 har jag använt Vattenbaserad screentrycksfärg för konstnärsbruk och därmed återfått glädjen i att arbeta med en konstnärlig teknik som är suveränt lekfull och stimulerande. Den höga kvaliteten på färgerna gör att jag använder den både i undervisning och vid eget arbete med serigrafi. Precis som med akrylfärg är det lockande att experimentera med dem och även kombinera med andra tekniker. Att arbetsmiljön dessutom blir så ren gör jobbet till en fröjd och är en av de främsta anledningarna till att jag jobbar med serigrafi." 

Odd Larsson

Vattenbaserad screentrycksfärg är främst avsedd för tryck på konstgrafiskt papper och är framtagen för konstnärsbruk. Bindemedel och färgpigment (ljusäkthetsvärde 8 på BSS/DIN-skalan) är av högsta kvalitet.
Klicka här för en mikroskopbild

Produktinformation

Bruksanvisning

Verktyg & Material

Kundutlåtanden

Beställning & Priser

Information in English

Lejonsommar av Odd Larsson.